Category: DEFAULT

8 Replies to “ Een Schreeuw Naar God - Templaria - Een Lied Voor God In Deze Tijd (Vinyl, LP) ”

  1. Een psalm, een lied naar God heeft altijd een paar elementen. De manier van vertellen is beeldend. Kijk maar naar een zin als: “Met mijn God spring ik over een muur”. Het gebruik van beelden is een prettige manier om je gevoelens onder woorden te brengen en doet beroep op je voorstellingsvermogen.
  2. dat wil zorgen voor de juiste maat; dat is waar de waarheid voor staat. In de veelheid van de dingen kunnen wij alleen datgene zingen wat ons hart zo vurig maakt. Wat Onze Schepper zo bedoelt heeft en een ieder dat op zijn eigen wijze beleeft. Het is de echtheid en de heelheid van de dingen die ons daarbij van binnen het ideaal van God doet.
  3. Aan de tijd dat hij op weg was naar de tempel, Gods huis. Voorop in een enorme stoet feestgangers, jubelend en juichend. Zo kunnen we als gemeente van deze tijd ook terugdenken aan vroeger. Hoe vrolijk gingen toen niet hele stammen op naar de kerk. In de tijd van onze ouders en grootouders.
  4. Er is alleen in onze tijd niet meer zoveel vraag naar God. Willen wij nog plaats maken voor God? U bent hierheen gekomen en heeft uw dagelijkse beslommeringen even achter u gelaten om in deze gewijde ruimte plaats te maken en tijd te hebben voor God. Het is prachtig dat er in deze gehaaste wereld vol lawaai,een ruimte is voor stilte en overweging.
  5. Stel mijn hart voor and'ren open, geef mij tact en veel geduld Geef mij Heer veel van Uw wijsheid om hen, die verdrietig zijn, wat bemoediging te geven, vol van warmt' en troost te zijn. Wetend dat ik zelf ook zwak ben en mijn hulp van U verwacht. Laat mij Heer een instrument zijn, dat mag dienen door Uw kracht.
  6. Misschien kunnen we God daarbij uitnodigen, om met ons na te denken over wat religie in deze tijd kan betekenen, bijdragen aan een goed gezamenlijk leven. Want God is op veel meer manieren en op veel meer plekken te vinden dan in de kerk. Ik sta een maatschappelijk debat van onderaf op diverse plekken voor.
  7. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Zingt een nieuw lied voor God de Here inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Zingt een nieuw lied voor God de Here en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Kerkliedwiki terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan.
  8. Zingt een nieuw lied voor God de Here: en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand: en het verstand: gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *